BIOGRAPHY

Eda Gecikmez (Istanbul, 1984) graduated Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Painting in 2010 and studied one year at Universidad Politecnica de Valencia, Faculty of Fine Arts, Valencia, Spain in 2008. Since 2004 she has participated various exhibitions, including “Domates Biber Patlıcan Produce 3”, SPOT Production Fund, Elhamra Han, Istanbul (2016), “Ottomans & Europeans, Past and Prospectives” (2016), the 3rd Mardin Biennial (2015), “Amusement Park” Gallery Nev, Ankara (2015), “Stay with Me”, Apartment Project, Berlin (2014), “Borrowed Togetherness” solo shows, American Hospital Art Gallery, Istanbul (2013), m1886 Art Projects, Ankara (2016) and “Master Plan”, IMC, Proto5533, Istanbul (2016) . In 2015 Gecikmez has completed Cittadellarte – Fondazione Pistoletto residency program at Biella, Italy and Kultivera , Tranas, Sweden. Eda Gecikmez lives and works in Istanbul.

/

Eda Gecikmez (İstanbul, 1984) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olup, lisans eğitimi sırasında bir sene İspanya, Valencia Politeknik Üniversitesi San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gördü. 2004 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, uluslararası sanat projelerinde yer aldı. Bunlardan bazıları; “Domates Biber Patlıcan 3”, SPOT Üretim Fonu, Elhamra Han, Istanbul (2016), “Osmanlılar ve Avrupalılar” (2016), 3. Mardin Bienali (2015) , “Oyun Parkı”, Galeri Nev, Ankara (2015), “Benimle Kal”, Apartman Projesi, Berlin (2014), kişisel sergileri “Ödünç Alınmış Birliktelik” Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi, İstanbul (2013), m1886 Sanat Projeleri, Ankara (2016) ve “Marter Plan”, IMC Proto5533, İstanbul (2016). Son olarak 2015’te Cittadellarte – Fondazione Pistoletto , Biella, İtalya ve Kultivera, Tranas, İsveç’te sanatçı proglarıma katılan sanatçı, çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Fotoğraf / Photo by Deniz Koloğlu