Babasının sözünü dinlemeyen kızlar / Girls who don’t obey their fathers
Çeşitli ölçülerde / Various dimensions

Kağıt üzerine mürekkep / Ink on paper