Bitkisel hayat / Vegatative state
Değişken ölçüler / Various dimensions

Buluntu nesneler: Kaktüs, oyuncak erkek bebek / Found objects: Cactus, Male doll