Süreli, Süresiz / Periodical, Non-periodical
Kağıt üzerinde desen / Drawing on paper
Görsel Kredi / Image Credit: Bade Kiraz Özer

Bu çalışma, bir günlük gazetenin yaklaşık üç ay boyunca her gün çizilen kara kalem desenlerinden oluşur. 20 sayfalık bir gazetenin ilk sayfasından başlayarak, haber değeri taşıyan fotoğrafları tek bir kağıda aktarılır. Gazete sayfaları ilerledikçe, çizim kağıdında boş yerlere denk düşecek şekilde görseller çizilir; sayfalar bitince ya da kağıtta boş yer kalmayınca çizim sonlanır.

Spot Üretim Fonu desteğiyle Domates Biber Patlıcan 3 projesi kapsamında üretilmiştir.

/

This work consists of a series of sketches made from a daily newspaper over three months. A 20-page newspaper is scanned from beginning to end for news images, each then transferred onto a piece of paper. As the pages of the newspaper proceed, newsworthy images were placed on a single piece of paper. When there are no more pages to go through, or there is no blank space to draw on the paper, the process ends.

This project is commissioned by SPOT Production Fund.