Canlandırma / Personation
Performans / Performance
2 kanallı video yerleştirme, HD, 23:12 – 31:19 loop / Two channel video installation, HD
Kamera / Camera: Yukio Unia
2015, Biella ve Genova

Eda Gecikmez çalışmasını, Cenova’da tesadüfen tanıştığı Afrika’lı göçmenler üzerine şekillendirdi. Sanatçı, şehrin Afikalı halkına, müzisyenlere ve dansçılara geneleksel kıyafetler diken terzi Abdou’dan kendisine bir elbise dikmesini istedi ve ilk performansında bu elbiseyi giyerek Biella sokaklarını turladı. Devamı niteliğindeki ikinci performansı ise ufka karşı hareketsiz duruduğu Cenova sahilinde gerçekleştirdi.

Bu çalışma Osmanlılar ve Avrupalılar Projesi kapsamında, BOZAR Centre for Fine Arts (Brüksel), Cittadellarte-Pistoletto Foundation (Biella) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (IKSV) işbirliğiyle gerçekleşmiştir.

/

This project is developed on the African refugees whom Gecikmez met by chance in Genoa. She asked the tailor Abdou who is known for sewing traditional garments to African people, musicians and dancers in town, to make a new dress for her and strolled around the streets of Biella with the dress with her first performance. She realized her second performance at the Genoa coast, where she stood still, facing the horizon.

This work is comissioned by Ottomans&Europeans: Five Centuries of Cultural Relations project led by BOZAR Centre for Fine Arts (Brussels), in partnership with Cittadellarte-Pistoletto Foundation (Biella) and Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV).