Master Plan

Proto5533 presents a new painting installation by Eda Gecikmez, curated by Mehmet Kahraman. Master Plan, 2016, is a new suspended painting created free of support structures. The painting hangs much like found-fabrics, blankets, tarps, on a clothesline across streets of Eastern Turkey, and have become a symbols of resistance.

Master Plan takes its title from a project designed by Zaha Hadid in 2006 for an open competition organized by IMP (Istanbul Metropolitan Planning and Urban Design Center) for Kartal district. “The Kartal Master Plan” is an urban transformation project digitally designed by Hadid, taking into account the practical experiences of the district’s inhabitants, it reveals an urban identity defined through capital oriented implementations.

Currently, the city of Istanbul is redesigned in accordance with existing political agendas, it is shaped around piles of structure built in the framework of urban transformation projects. Trapped inside such an environment, citizens of Istanbul face difficulty in getting a hold on their identity and appear as anonymous extras wandering amongst piles of buildings. The devastation currently caused by urban transformation is not only disintegrating the individual, it also erodes memory. By erasing both individual and collective memory, it provokes disaffection. In Gecikmez’s surrealist reinterpretation of Hadid’s simulated urban landscape, fragmented body parts convey a pornographic transformation: to the fetishization of the construction industry by government agency, she replies with a “becoming pornographic” of the body. To shed light on this process, Gecikmez hangs her paintings in the form of a barricade. In order to see the work, the viewer must walk around it, enter into the inner space she creates and cross into the other side of this barricade.

Proto5533 presents exhibitions by emerging artists and curators, with guidance from art professionals, mentor curators, from Istanbul and abroad. Proto5533 is a collaboration by Protocinema, an itinerant, site-aware art organization, protocinema.org, and 5533, an artist run space, imc5533.blogspot.com.tr, bringing together an active generation and providing the relationships and tools to nurture its meaningful growth.

/

Proto5533 Mehmet Kahraman küratörlüğünde Eda Gecikmez’in yeni bir resim yerleştirmesini sunar. Master Plan, 2016, kasnaksız, destek yapılarından bağımsız olarak üretilmiş ve askıya alınmış yeni bir resim. Resmin asılış biçimi, Türkiye’nin doğusunda sokaklarda ipe gerilerek sallandırılan ve direniş sembolü haline gelmiş olan buluntu kumaşları, battaniyeleri ve brandaları andırıyor.

Master Plan adını Zaha Hadid’in 2006 yılında, İMP (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi)’nin organize ettiği yarışma kapsamında tasarladığı Kartal projesinden alır. Hadid’in dijital ortamda hazırladığı kentsel dönüşüm projesi “Kartal Master Plan”, bölgede yaşayan insanların yaşam pratikleri göz önüne alınmadan tasarlanarak, sermaye odaklı uygulamalar üzerinden tanımlanan bir kent kimliğini gözler önüne serer.

Mevcut politik hedefler doğrultusunda yeniden kurgulanmakta olan İstanbul şehri, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde oluşturulan ve birbiri üzerine yığılan yapılar etrafında şekil almaktadır. Böylesi bir kentsel yapı içinde kendini tanımlamakta güçlük çeken kent sakinleri, bu yığınlar arasında gezinen isimsiz figüranlar olarak karşımıza çıkar. Kentsel dönüşümün yol açtığı tahribat, sadece bireyi değil, aynı zamanda hafızayı da erozyona uğratır, bireyin ve kentin tarihsel belleğini silerek onları kimliksizleştirir.

Hadid’in kent manzarası simülasyonunu gerçeküstücü bir yaklaşımla yeniden yorumlayan Gecikmez’in resminde parçalanmış beden kesitleri pornografik bir dönüşüme işaret eder: sanatçı, iktidarın güdümüyle bir fetiş nesnesi haline gelen inşaat sektörüne, bedenin pornografik dönüşümüyle yanıt verir. Bu surece ışık tutmak amacıyla Gecikmez resimlerini bir barikat biçiminde asar. Eseri görebilmek için izleyici bu yapının etrafında dönmek, içine girmek ve barikatın öteki tarafına geçmek zorundadır.

Proto5533 İstanbul ve yurtdışından sanat profesyonellerinin rehberliğinde genç sanatçı ve küratörlerin düzenlediği sergiler sunar. Etkin bir kuşağı bir araya getirip, anlamlı gelişimi için gerekli ilişki ve araçları sağlayan Proto5533, farklı yerlerde mekâna duyarlı sergiler düzenleyen Protocinema(protocinema.org) ve sanatçılar tarafından yürütülen 5533’ün (imc5533.blogspot.com.tr) işbirliğiyle gerçekleşmektedir.

Görsel Kredi / Image Credit: Rıdvan Bayrakoğlu

2016 / Other Paintings